W czerwcu 2006 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego rozpoczął projekt Monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej, który ma celu poddanie społecznej kontroli źródeł finansowania oraz sposobu wydatkowania środków przez komitety wyborcze wystawiające kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych.
[więcej]


Aktualności


07.08.2007

Opublikowaliśmy rekomendacje zmian przepisów dotyczących samorządowej kampanii wyborczej, które powstały w efekcie rocznego projektu monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej. Zapraszamy do lektury do działu Rekomendacje.


04.07.2007

3 lipca 2007 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu odbyła sie konferencja prasowa Koła Naukowego Politologów Akademii Pedagogicznej w Krakowie prezentująca wyniki monitoringu w Nowym Targu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele regionalnych mediów oraz monitorowanych komitetów wyborczych.
[więcej]


03.07.2007

W dziale Raporty końcowe można zapoznać się z raportami końcowymi z monitoringu w Oświęcimiu i Stanisławowie opublikowanymi przez organizacje uczestniczące w projekcie. Wkrótce kolejne raporty. Zapraszamy do lektury.


25.06.2007

21 czerwca 2007 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego odbyło się seminarium podsumowujące projekt monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej. W seminarium wzięli udział przedstawiciele organizacji uczestniczących w projekcie, samorządu, organizacji pozarządowych, Państwowej Komisji Wyborczej i innych instytucji państwowych.

W pierwszej części seminarium zostały przedstawione najważniejsze obserwacje i wnioski z raportów końcowych z monitoringu w Warszawie, Krakowie, Dębicy, Nowym Targu, Łomiankach, Oświęcimiu, Stanisławowie i Szklarskiej Porębie. Oprócz tego organizatorzy akcji „Masz głos, masz wybór” podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi organizacji wyborów. W drugiej części seminarium zostały wypracowane wnioski i rekomendacje zapobiegające wystąpieniu w przyszłości nieprawidłowości zaobserwowanych w trakcie monitoringu.

Raporty z monitoringu w poszczególnych miejscowościach jak i wypracowane rekomendacje zostaną opublikowane na stronie projektu w najbliższych dniach.


21.06.2007

20 czerwca 2007 r. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu odbyła się konferencja „Polityka finansowa samorządów a rozwój lokalny”, w trakcie której przedstawiony został Raport Końcowy z Monitoringu Finansowania Kampanii Wyborczej na Prezydenta Miasta Oświęcimia.


12.06.2007

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego zaprasza na seminarium podsumowujące projekt monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej, które rozpocznie się 21 czerwca 2007 r. (czwartek) o godzinie 12.00, w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a w sali im. Jerzego Turowicza.


02.04.2007

Kolejne organizacje uczestniczące w projekcie monitoringu uzyskują dostęp do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych złożonych u komisarzy wyborczych. Do tej pory dostęp do sprawozdań udało się uzyskać organizacjom z Dębicy, Krakowa, Nowego Targu, Oświęcimia, Stanisławowa, Szklarskiej Poręby i Warszawy.


06.03.2007

Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Państwowej Komisji Wyborczej na nasz list z dnia 2 listopada 2006 r. dotyczący trybu udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych.

Jednocześnie w ostatnich dniach od organizacji biorących udział w monitoringu otrzymaliśmy informacje o problemach w dostępie do sprawozdań wyborczych złożonych u komisarzy wyborczych.


19.02.2007

W dniach 16-17 lutego 2007 odbyło się szkolenie dla uczestników projektu opracowujących raporty końcowe z monitoringu wyborów w swoich miejscowościach.


30.01.2007

W dziale Wstępne raporty można zapoznać się z wybranymi wstępnymi raportami z monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej opublikowanymi w poszczególnych miastach przez organizacje uczestniczące w projekcie. Zapraszamy do lektury.


22.11.2006

Na kilka dni przed II turą wyborów samorządowych Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowała konferencję, na której przedstawiciele sześciu organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej przedstawili wstępne wyniki obserwacji kampanii wyborczej w Dębicy, Lubaczowie, Krakowie, Szczecinie, Szklarskiej Porębie i Warszawie.
[więcej]


10.10.2006

10 października br., na miesiąc przed wyborami samorządowymi Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowała konferencję prezentującą założenia projektu monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele trzech organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie, którzy zrelacjonowali przebieg i wyniki dotychczasowej obserwacji kampanii wyborczej w Warszawie, Oświęcimiu i Stanisławowie.
[więcej]


05.10.2006

Otrzymaliśmy dzisiaj od Państwowej Komisji Wyborczej odpowiedź na nasz list z 11 maja 2006 r. zawierający prośbę o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią ordynacji wyborczej


09.07.2006

W dniach 8-9 lipca 2006 r. odbyło się w Konstancinie-Jeziornej k/Warszawy szkolenie dla kolejnej, ostatniej już, grupy uczestników monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej.


03.07.2006

Otrzymaliśmy od Kancelarii Sejmu RP odpowiedź na nasz list z dnia 8 czerwca 2006 r. zawierający pytanie o regulacje kwestii wykorzystywania biur poselskich na potrzeby kampanii wyborczej.


25.06.2006

W dniach 24-25 czerwca 2006 r. odbyło się w Konstancinie-Jeziornej k/Warszawy szkolenie dla kolejnej grupy uczestników monitoringu finansowania samorządowej kampaniii wyborczej.


20.05.2006

W dniach 19-20 maja 2006 r. odbyło się w Warszawie szkolenie dla uczestników projektu, którzy brali już udział w naszym poprzednim projekcie tj. monitoringu finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej.