Harmonogram projektu

działanie organizator termin
opracowanie koncepcji projektu monitoringu Program Przeciw Korupcji marzec-kwiecień 2006
rekrutacja organizacji biorących udział w projekcie Program Przeciw Korupcji maj-czerwiec 2006
3 szkolenia dla organizacji biorących udział w projekcie Program Przeciw Korupcji maj-czerwiec-lipiec 2006
wysłanie listu do Państwowej Komisji Wyborczej informującego o rozpoczęciu realizacji projektu Program Przeciw Korupcji czerwiec 2006
prowadzenie strony www.samorzad2006.org.pl i listy dyskusyjnej monitoring@batory.org.pl Program Przeciw Korupcji czerwiec 2006-maj 2007
wysłanie listów informujących o podejmowanych działaniach do wojewódzkich komisarzy wyborczych Organizacje monitorujące lipiec-sierpień 2006
szkolenie wolontariuszy, którzy wezmą udział w monitoringu w konkretnych gminach Organizacje monitorujące lipiec-sierpień 2006
śledzenie informacji o rejestrujących się komitetach wyborczych Organizacje monitorujące lipiec-październik 2006
wysłanie listów informujących komitety wyborcze o przeprowadzanym projekcie monitoringu i jego założeniach Organizacje monitorujące po zarejestrowaniu się kolejnych komitetów
popularyzacja projektu na szczeblu centralnym Program Przeciw Korupcji lipiec-listopad 2006
popularyzacja projektu na szczeblu lokalnym Organizacje monitorujące lipiec-listopad 2006
konferencja prasowa przedstawiająca założenia projektu i organizacje monitorujące Program Przeciw Korupcji październik 2006
obserwacja działań prowadzonych przez komitety wyborcze w czasie kampanii, zwłaszcza tych prowadzących do wykorzystania środków publicznych na cele kampanii Organizacje monitorujące lipiec-listopad 2006
spotkania z pełnomocnikami finansowymi lokalnych komitetów wyborczych Organizacje monitorujące sierpień-wrzesień 2006
obserwacja spotkań, wieców i innych imprez wyborczych Organizacje monitorujące sierpień-listopad 2006
obserwacja akcji reklamowych: plakaty, reklama w lokalnych i regionalnych mediach Organizacje monitorujące sierpień-listopad 2006
zorganizowanie konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji monitorujących informującej opinię publiczną o zauważonych nieprawidłowościach Program Przeciw Korupcji 4-5 dni przed dniem wyborów
obserwacja działań komitetów wyborczych w czasie ciszy wyborczej Organizacje monitorujące sobota przedwyborcza oraz dzień wyborów
przygotowywanie wstępnych raportów z monitoringu Organizacje monitorujące listopad 2006
prezentacja wstępnych raportów z monitoringu Organizacje monitorujące listopad/grudzień 2006
analiza sprawozdań wyborczych przedstawionych wojewódzkim komisarzom wyborczym przez komitety wyborcze Organizacje monitorujące styczeń-marzec 2007
przygotowanie raportów końcowych przedstawiających wyniki monitoringu Organizacje monitorujące marzec-kwiecień 2007
prezentacja raportów końcowych przedstawiających wyniki monitoringu Organizacje monitorujące kwiecień 2007
konferencja podsumowująca wyniki monitoringu, przedstawienie najciekawszych raportów Program Przeciw Korupcji kwiecień 2007