Raporty wstępne

Wybrane wstępne raporty z monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej opublikowane przez organizacje uczestniczące w projekcie w następujących miejscowościach: