Zasady obowiązujące organizacje i osoby uczestniczące w projekcie monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej

 1. Organizacja biorąca udział w projekcie monitoringu:
  • nie wspierała jakichkolwiek kandydatów w wyborach samorządowych 2002 r. oraz w wyborach parlamentarnych w 2005 r.,
  • nie będzie wspierać jakichkolwiek kandydatów w wyborach samorządowych 2006 r.
 2. Członkowie władz ww. organizacji nie są radnymi bądź parlamentarzystami oraz nie będą startować w wyborach samorządowych w 2006 r.
 3. Osoby realizujące monitoring z ramienia ww. organizacji:
  • nie startowały w wyborach samorządowych 2002 r. oraz w wyborach parlamentarnych w 2005 r.,
  • nie będą startować w wyborach samorządowych w 2006 r.,
  • nie popierały i nie będą popierać kandydatów w ww. wyborach samorządowych,
  • nie są członkami jakiejkolwiek partii politycznej lub młodzieżowej organizacji partyjnej.
 4. Organizacja oraz osoby realizujące monitoring współpracują w trakcie projektu na zasadach partnerstwa ze wszystkimi komitetami wyborczymi.
 5. Organizacja oraz osoby realizujące monitoring działają na zasadach wolontariatu i nie przyjmują wynagrodzenia.
 6. W sytuacjach oficjalnych osoby realizujące monitoring przedstawiają się jako współpracownicy organizacji biorącej udział w ogólnopolskim monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej.
 7. Kontakty z mediami prowadzi osoba odpowiedzialna w organizacji za monitoring.